Reserveringen

De snelste wijze om ons appartement te reserveren is via deze website. U maakt in eerste instantie een voorlopige reservering.

Klik op de Verhuurinformatie-pagina op de link "Reserveer hier". Vul op de daarop volgende pagina de juiste informatie in en uw reservering wordt onmiddellijk naar ons verstuurd en in behandeling genomen. Er moet echter met het volgende rekening gehouden worden:

Het appartement kan reeds geboekt zijn voor de betrokken periode; selecteer dus tevens een tweede en een derde mogelijkheid.

Als blijkt dat het appartement vrij is, ontvangt u per omgaand in tweevoud een boekingsformulier via de reguliere post. Een kopie voor akkoord ondertekend dient  geretourneerd te worden. Na ontvangst van deze kopie, beschouwen wij de reservering als definitief. 

Op het moment dat u het boekinsformulier ondertekent dient u tevens er voor zorg te dragen dat 50% van de huursom per direct op het op het formulier vermelde bankrekening nummer wordt overgemaakt. Zie ook de algemene voorwaarden.